De Voorschool

Locaties Voorschool Palet en Voorschool Anker

Sinds september 2017 en januari 2018, zijn wij als Jiddo gestart met twee voorscholen. Eén binnen CBS het Palet in de Bargeres en één op CBS het Anker in de Rietlanden.

Contact en informatie

OKCE
Met de voorscholen zijn wij aangesloten bij het OKCE. OKCE staat voor Ontwikkeling KindCentra Emmen en  vertegenwoordigt zo’n 15 aangesloten kinderopvangorganisaties in de gemeente Emmen. De gemeente Emmen stelt subsidie beschikbaar voor de realisatie en exploitatie van voorscholen. De gemeente heeft twee subsidiepartners in deze en de stichting OKCE is daar één van.

Waarom de voorschool?
Het doel van de voorschool is gelijke kansen voor ieder kind.
Op de voorschool vinden we de volgende aspecten belangrijk.

Spelen, spelenderwijs leren en sociale vaardigheden.
Spelen is de natuurlijke manier waarop peuters de wereld ontdekken. Daar leren ze heel veel van en het geeft plezier. Daarom krijgen kinderen op de voorschool alle gelegenheid om te spelen, te verkennen en te ontdekken. Op de voorschool krijgen kinderen op een speelse manier een rijk taalaanbod. Dit gebeurt door wat er wordt besproken en aangeboden in o.a. de kring. Maar bovenal door interactie; samen spelen, is niet alleen samen delen, maar ook samen praten, overleggen en plezier hebben.

Rijk taalaanbod
De voorschool en het voorschoolprogramma moeten voorkomen dat kinderen met een onderwijsachterstand (meestal taalachterstand) aan groep 3 van de basisschool beginnen. Het taalaanbod vindt, zoals hierboven beschreven, niet alleen plaats d.m.v. samen spelen, maar ook door het aanbieden van thema’s. Binnen deze thema’s horen verhalen, begrippen, hoeken, knutsels en de avonturen van Puk.

Vertrouwd in de school en soepele overgang naar groep 1.
De voorschool is de plaats waar peuters voor het eerst in aanraking komen met de basisschool. Drie keer in de week gaan ze een dagdeel naar school, de stap naar groep 1 is dan straks niet zo groot meer. Wanneer de peuter kleuter wordt, is de school al bekend terrein. De structuur, afspraken en vaardigheden die bij groep 1 komen kijken zijn dan al voor een deel bekend bij het kind (denk bijvoorbeeld aan: in de kring, samen spelen/opruimen, jas aandoen etc.)

De voorschool is een samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en de groepen 1 en 2 van de basisschool. Leidsters van de voorscholen werken nauw samen met de leerkrachten van de basisschool (met name van groep 1 en 2).
We stimuleren het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen niet alleen, we vinden het ook belangrijk om dit schriftelijk vast te leggen en regelmatig te bespreken met de ouders. Daarnaast is er ook aandacht voor eventuele opvoedingsondersteuning aan de ouders.

Voorschooldagen en -tijden
Peuters gaan 10 uur per week naar de voorschool, dit is verdeeld over drie dagdelen. 
De voorschool vindt op beide locaties plaats op:
Maandagochtend:    8.30-11.45 uur
Woensdagochtend:  8.30-12.00 uur
Donderdagochtend: 8.30-11.45 uur

(In de schoolvakanties en op feestdagen zijn de voorscholen gesloten.)

Inschrijfprocedure
Bij inschrijfprocedure kunt u lezen wat u precies kunt doen wanneer u uw peuter wilt aanmelden voor de voorschool.

voor meer informatie m.b.t. voorwaarden en kosten kunt u ook kijken op de site van OKCE.

Tarieven en kosten
De tarieven zijn voor alle voorscholen in de gemeente Emmen gelijk.
De kosten die u, als ouder, hebt zijn inkomens afhankelijk en afhankelijk van uw (werk)situatie.
Er zijn 3 categorieën te onderscheiden zijn m.b.t. kosten.
– U werkt beide en komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
– (G)Eén van de ouders werkt, u betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage
– Uw kind heeft en VVE-indicatie, u betaalt een vast bedrag.
Voor meer informatie en een uitleg van de kosten zie tarieven en kosten.