De basis van Jiddo

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
(1 Korintiërs 13:13)

De hele Bijbel door zijn er zoveel teksten te vinden over liefde. En misschien is de bovenstaande tekst wel één van de bekendste. Het hele hoofdstuk 13 van de eerste brief aan de Korintiërs verteld hoe belangrijk liefde is, en dat niets zonder liefde kan. Het leven van Jezus was één grote daad van liefde aan ons. Hij kwam als een baby om vervolgens op te groeien als een man die ten slotte Zijn leven gaf aan het kruis om ons te verlossen en te vergeven van onze zonden. Maar Hij stond ook weer op uit de dood en gaf ons hierdoor het eeuwige leven.

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
(Johannes 15:13)

Jezus maakt het allemaal waar, maar het was niet alleen Zijn opdracht. Hij gaf ook ons de opdracht om elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen.

Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
(Mattheüs 22: 37,39)

Dit vormt de basis van ons kinderdagverblijf. Vanuit Zijn liefde zorgen voor kinderen en hun datgene geven wat ze nodig hebben om op te groeien als zelfstandige jonge mensen, die geworteld zijn in Zijn liefde. Kinderen hadden een speciale plek in Jezus’ hart.
 
De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.
(Marcus 10:13-16)

Wij willen de kinderen verzorgen en begeleiden vanuit Zijn liefde. Maar wij zijn ons er terdege van bewust dat we dit niet alleen kunnen en stellen ons afhankelijk van Zijn leiding, wijsheid en inzicht. Wetende dat God, als Vader van miljoenen kinderen, Zijn kinderen opvoedt op een wijze die geen andere opvoeding kan evenaren, willen wij vanuit Zijn Woord opvang bieden aan kinderen.

Maar niet alleen kinderen staan centraal. Ook de ouders en onze medewerkers hebben een plek in ons kinderdagverblijf. Als een huisgezin van Christus, leden van het ene lichaam met Jezus als hoofd, willen we samenwerken en iedereen een thuis bieden.

Jiddo…Liefde van Hem!

IMG_0104