Locaties

Onze voorscholen zijn gevestigd in de basisschool.
Op deze manier raakt de peuter al bekend met de schoolomgeving en -structuur.
De overgang naar groep 1 wordt zo steeds soepeler!

Voorschool Palet is gevestigd in C.B.S. Het Palet, in de Bargeres.
In de wijk de Rietlanden bevindt onze voorschool zich in basisschool Het Anker.