Voor ouders

Klachtenregeling

Omdat wij bij jiddo het belangrijk vinden dat u als klant tevreden bent, horen wij graag wanneer er dingen minder vlekkeloos verlopen.  Graag horen wij dit direct, maar soms vragen klachten extra aandacht en zorg. Daarom hebben wij een klachtenregeling om zo goed zorg te dragen voor uw klacht. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u ook altijd terecht bij de geschillencommissie waarbij wij aangesloten zijn.

Interne klachtenprocedure Jiddo 2018 pdf

Geschillencommissie

Meldcode kindermishandeling 

Helaas is het niet voor alle kinderen weggelegd om in een veilige omgeving op te groeien. Kindermishandeling, – misbruik en grensoverschrijdend gedrag komt helaas voor. Als proffessionals in kinderopvang moeten wij gehoor geven als hiervoor signalen worden afgegeven. Hiervoor hanteren wij protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag, hieronder kunt u deze downloaden en inzien.

MeldcodeKM

Tarieven en tijden

Bij Jiddo werken we met vaste en flexibele tijden. Dit doen we om de kinderopvang en BSO voor u zo flexibel en helder mogelijk te maken. U kunt kiezen uit verschillende tarieven en of u voor- of achteraf wilt betalen. ...

Lees verder

Inschrijven

Via het Inschrijfformulier kunt u uw kind inschrijven voor de kinderopvang of de buitenschoolse opvang. U mag het ingevulde formulier dan naar ons mailen. Na ontvangst nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op over ...

Lees verder

Opvangmogelijkheden

Naast onze reguliere opvang, bieden wij ook andere soorten opvang aan.

Lees verder

Veelgestelde vragen

Mocht uw vraag er niet bij staan, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Lees verder

GGD Inspectierapporten

Voor u als ouder is het belangrijk om te weten dat uw kind in een veilige omgeving kan opgroeien. De GGD is de instantie die hierop controleert. Op deze pagina vindt u de inspectierapporten van ons kinderdagverblijf en ...

Lees verder

Pedagogisch Beleidsplan

Hier vindt u de pedagogische beleidsplannen van CKDV en BSO Jiddo. Ons vernieuwde Algemene pedagogisch beleidsplan. In verband met de veranderingen in de kinderopvang, zijn wij bezig gegaan met een vernieuwd plan. We ...

Lees verder

Oudercommissie

Introductie Oudercommissie In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten ...

Lees verder