GGD Inspectierapporten

Voor u als ouder is het belangrijk om te weten dat uw kind in een veilige omgeving kan opgroeien. De GGD is de instantie die hierop controleert. Op deze pagina vindt u de inspectierapporten van ons kinderdagverblijf en onze BSO.

Christelijk Kinderdagverblijf Jiddo:

Bij het ‘Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen’ kunt u gegevens en inspectierapporten vinden van onze verschillende opvanglocaties (zie hieronder).

CKDV Jiddo

BSO Jiddo (Het Palet)

BSO ‘Het Anker’ 

BSO ‘Jiddo’ (noordbargerstraat)

Voorschool ‘Palet’

Voorschool ‘Anker’