Pedagogisch Beleidsplan

Hier vindt u de pedagogische beleidsplannen van CKDV en BSO Jiddo.

Ons vernieuwde Algemene pedagogisch beleidsplan. In verband met de veranderingen in de kinderopvang, zijn wij bezig gegaan met een vernieuwd plan. We hebben ervoor gekozen om de plannen van de BSO’s en dagopvang samen te voegen. Het vraagt op sommige vlakken om nog enige verbeterpunten, maar willen jullie alvast op de hoogte stellen. De onderstaande beleidsplannen, ondersteunen nog even het vernieuwde plan, tot het moment dat deze “perfect” is.

algemeen beleidsplan jidalgemeen beleidsplan jiddodo

Christelijk Kinderdagverblijf Jiddo:

pedagogisch-beleidsplan-KDV-2018-2019

Buitenschoolse Opvang Jiddo:

pedagogisch beleidsplan BSO Het Anker 2018-2019

pedagogisch beleidsplan BSO Het Palet 2018-2019

Pedagogisch-Beleidsplan-BSO-Jiddo2018compleet

Voorscholen Jiddo

pedagogisch beleidsplan voorschool Het Anker 2018-2019

pedagogisch beleidsplan voorschool Het Palet 2018-2019